Nomas noteikumi

Juridiskai personai

1. Jāaizpilda klienta karti, ja klients nav reģistrēts un jāparaksta sadarbības līgums.
Ja līgumu parakstīs persona bez paraksta tiesībām, tad nepieciešams uzrādīt pilnvaru, kuru parakstījusi persona ar paraksta tiesībām un kurā līguma parakstītājs ir pilnvarots līguma slēgšanai ar Kurt Koenig. 

2. Nomas noformēšana un tehnikas saņemšana. Personai, kura saņem tehniku, jāuzrāda pases vai autovadītāja apliecības oriģināls.
Ja tehniku saņems persona bez paraksta tiesībām, tad nepieciešams uzrādīt pilnvaru, kuru parakstījusi persona ar paraksta tiesībām un kurā tehnikas saņēmējs ir pilnvarots saņemt nomas tehniku no Kurt Koenig. 

Lai paātrinātu dokumentu noformēšanas laiku, lūdzam, līdz nomas tehnikas saņemšanai, nogādāt augstāk minēto dokumentu parakstītus oriģinālus Kurt Koenig.
Ievērojiet – Kurt Koenig patur tiesības pieprasīt drošības naudu. Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un pilnīgas saistību izpildes. 

Fiziskai personai

1. Jāaizpilda klienta karti, ja klients nav reģistrēts. Jāuzrāda pases oriģināls. 

2. Nomas noformēšana un tehnikas saņemšana. 

Ievērojiet – Kurt Koenig patur tiesības pieprasīt drošības naudu. Drošības nauda tiek atgriezta pēc tehnikas nodošanas un pilnīgas saistību izpildes.